Reklamacje

Każdorazowo kiedy usługa zostanie wykonana inaczej niż zostało to ustalone lub doszło do uszkodzenia przesyłki klient ma prawo do złożenia reklamacji.

Reklamację należy złożyć mailowo na adres biurotwojkurier@gmail.com w terminie do 2 dni od doręczenia przesyłki do odbiorcy.

Wyjątek stanowi jednak sytuacja utraty przesyłki. W tym przypadku reklamację należny złożyć do 14 dni

Zarówno w przypadku utraty czy uszkodzenia przesyłki każdy klient ma 14 dni na uzupełnienie dokumentacji reklamacyjnej, tj.:

  1. Numeru zamówienia, danych osoby składającej reklamację
  2. Uzasadnienia reklamacji, opisu sytuacji
  3. Dokumentów potwierdzających wartość roszczenia
  4. Protokołu szkody spisanego z kurierem doręczającym przesyłkę- w przypadku uszkodzenia

Odpowiedz na kompletną reklamacje zostanie udzielona przez firmę Twój Kurier mailowo w terminie do 14 dni.